Seiling

Optimister. Mange barn og ungdom bruker store deler av sommeren i Hvitsten. Det har derfor lenge vært et miljø for uorganisert jolleseiling i Hvitsten. Interessen har vært økende de siste årene. Jollegruppa organiserer opplæring og seiling av oiptimistjoller, RS feva XL og 29er. Optimist er foreningens klassebåt. Den er en god og trygg nybegynnerbåt, og det er en mye brukt regattabåt for aldersgruppen 8-15 år. A-jollen egner seg også godt til opplæring og kan seiles av en voksen med ett barn.

Vindforhold. Hvitsten egner seg godt til jolleseiling bare en tilpasser seg vindforholdene og båtlivet for øvrig. Det er ofte god og stabil vind i Hvitsten. Vanligvis er det nordlig bris om morgenen som stilner av før solgangsbrisen friskner til fra 13-tida og utover ettermiddagen. Det er derfor utfordringer for de fleste nivå. Stor båttrafikk utgjør en risiko vi må være oppmerksomme på. Best forhold for nybegynnere er det oftest på formiddagen og om kvelden.

Aktiviteter. I sommersesongen er det seilkurs en eller flere ukedager avhengig av interessen. Det vil bli arrangert en seilsamling en uke i juli for barn i aldersgruppen 8-16 år. Her vil det bli gitt opplæring og trening foruten å ha det gøy på og i vannet. Nærmere info med påmelding kommer til våren primo mai. På samlingen i 2020 hadde vi 35 barn som fikk prøvd seg i diverse joller. Våre ambisjoner er å fremme gleden ved å mestre vind og sjø under ulike forhold. Det vil derfor vesentlig mindre ambisiøst program enn hos våre naboklubber i nord og sør. Vi har god plass til flere aktive og gjerne foreldre som kan bistå som instruktører eller bakkemannskap når nødvendig.

Utstyr. Foreningen disponerer i 2020 tilsammen 10 optimister, 4 RS feva XL, to 29er, en laser 2, to A-joller til utlån for medlemmer, og to gummibåter/RIB som følge- og sikringsbåter. Flere medlemmer har motorbåter som benyttes til følgebåter under øvelser. For eldre barn kan også andre båttyper være aktuelle, f.eks vår Andunge, som er en kjølbåt. Vi har også en permanent båtrampe nær brygga som kan benyttes til utsetting av joller.

 

Kontaktpersoner Seiling:  

Kaja Strand Karlsen  905 90 610

Brita Linnestad 936 55 983

Cecilia Larsson Mæhle 970 73 427

Mail: jolle@hvitstenseilforening.no