Infomøte 2009

Årsmøte 2023

Torsdag 23. mars kl. 18.30

Årsmøtet avholdes i Sjøboden
Dagsorden

1. Valg av møteleder, referent og to representanter til underskriving av protokoll
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsmelding for perioden april 2022 til mars 2023
4. Regnskap 2022
5. Planer for 2023
6. Budsjett 2023
7. Medlemskontingent 2023
8. Innkomne saker fra medlemmer
(må være innkommet til styret skriftlig innen 7 dager før årsmøtet)
9. Valg:
2 Styremedlemmer (for to år)
1 varamedlem (for to år)

Valgkomité: et medlem (for to år) og et varamedlem (for ett år)
Forslag til kandidater bes meddelt valgkomiteen:
Cecilia Mæhle (cecilia.mahle@hotmail.com), telefon 970 73 427.
Valgkomiteens forslag blir lagt frem på årsmøtet.
For nye medlemmer blir det en kort omvisning i sjøboden og av utlånsutstyr
etter årsmøtet.
Sakspapirene sendes ut på epost sammen med denne invitasjonen.

Dokumenter til Årsmøte
Arsmelding_2022
Regnskap_2022
Budsjett_2023
Sign_Protokoll Arsmøte Hvitsten Seilforening – signert 27.03.2023

 

Hilsen Styret
Hvitsten seilforening

Del innlegget

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on whatsapp
Share on email